خدمات

 

موسسه لاوند طیف گسترده ای از خدمات را برای دانشجویان انجام میدهد .

-    ارزیابی مدارک متقاضیان

-    مشاوره جهت یافتن مسیر مناسب

-    انتخاب موسسه و یا دانشگاه

-    تاییدیه ثبت نام متقاضیان

-    اخذ ویزا ، راهنمایی های قبل از اعزام و پس از ورود

-    خدمات دانشجویی در کشور مقصد توسط شعبات

 

ماموریت موسسه لاوند ارائه بهترین خدمات یکسان و کامل به دانشجویان میباشد. هدف این موسسه از ابتدا تا انتها بودن با شما متقاضیان و بهترین نمایده آموزشی بودن در این صنعت است.

این موسسه با دارابودن نمایندگی موسسات و دانشگاهها با ایجاد فرصتههای یادگیری گسترده تر و متنوع تر خدمات تخصصی را به دانشجویان ارایه میدهد.

موسسه لاواند با معامله با دانشگاهها، کالج های فنی ، شوراههای پژوهشی و مدیران پروژه آموزشی بین المللی و ناشران آموزشی میباشد. همکاران ما عبارت است از شرکتهای قانونی،موسسات مالی،سازمانهای منابع انسانی و نهادهای دولتی میباشد.