تحصیل در ایالت متحده امریکا

کالج های زبان و دانشگاهها

مشاورین ما آماده هستند تا شما را در انتخاب موسسات زبان و دانشگاههای آمریکا و اخذ پذیرش از آنها یاری رسانند. همچنین ما نمایندگی بسیاری از کالجها و دانشگاههای امریکایی که توسط وزارت علوم ایران تایید شده اند میباشیم.

 

دانشگاههای آمریکا

ما نمایندگی تمام دانشگاه ها و موسسات آموزشی آمریکا را در همه ی رشته ها ی تحصیلی دارا می باشیم.دانشگاه های ارائه داده شده توسط موسسه ی ما مورد تایید وزارت عالی تحصیلات می باشد.

لیست دانشگاه ها

مدارک تحصیلی و ویزا

به منظور واجد شرایط بودن تحصیل در کشور آمریکا دانشجویان موظف به دارا بودن اسناد و مدارک مورد نیاز می باشند.

اطلاعات بیشتر

زندگی در آمریکا

برای اطلاعات بیشتر جهت زندگی دانشجویی به لینک زیر مراجعه فرمایید.

طلاعات بیشتر