تحصیل در استرالیا

دانشگاه ها و موسسات آموزش زبان استرالیا

 

دانشگاههای استرالیا

ما نمایندگی تمام دانشگاه ها و موسسات آموزشی استرالیا را در همه ی رشته ها ی تحصیلی دارا می باشیم.دانشگاه های ارائه داده شده توسط موسسه ی ما مورد تایید وزارت عالی تحصیلات می باشد.

لیست دانشگاه ها

مدارک تحصیلی و ویزا

برای واجد شرایط بودن تحصیل در کشور استرالیا دانشجو موظف به ارایه ی اسناد و مدارک تحصیلی مورد نیاز می باشد.

اطلاعات بیشتر

زندگی در استرالیا

برای اطلاع بیشتر جهت زندگی دانشجویی در استرالیا به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

طلاعات بیشتر