خدمات بیمه

 

کشور استرالیا دارای سیستم خدمات بیمه ای به نام بیمه ی دانشجویان خارجی OSHC  می باشد.تمامی دانشجویان خارجی به استثنای دانشجویان کشور سوئد و نروژ ملزم به دارا بودن بیمه ی دانشجویی میباشند.

دارا بودن بیمه ی دانشجویی برای کل دوره ی تحصیل یکی از شروط صدور ویزا به شمار می آید.لازم به ذکر است که خدمات Medicare  مشمول دانشجویان خارجی نمی باشد  لذا کشور استرالیا خدمات بیمه ای دانشجویان خارجی را به منظور استفاده ی مقرون به صرفه دانشجویان از خدمات درمانی در نظر گرفته است.

 

دانشگاه ها و موسسات آموزشی سازمان های معتبر و ممتاز بیمه ای را به دانشجویا ن معرفی می کنند. بیمه ی دانشجویان خارجی به صورت انفرادی و خانوادگی قابل ارایه می باشد.

 

صدور بیمه دانشجویان خارجی توسط دولت استرالیا تنظیم میگردد و تنها سازمان های دارای قرارداد و تایید شده از سوی کشور استرالیا قادر به ارایه ی بیمه می باشند.

 

:انواع بیمه های دانشجویی

 

1-    AHM

2-    BUPA Australia

3-    Medibank Private

4-    OSHC Worldcare

 

 اخذ بیمه   

  

قبل ازدرخواست ویزا متقاضیان ملزم به دارا بودن بیمه ی دانشجویی  به مدت کل دوره ی تحصیلی می باشند.دانشگاه مورد نظر همزمان با ثبت نام دانشجو اقدامات لازم را جهت صدور بیمه انجام می دهد. کارت عضویت بیمه و جزییات مربوطه به محض شروع درس و در بدو ورود به خاک استرالیا در اختیار دانشجو قرارا می گیرد.

    هزینه ها   

 

هزینه های بیمه به تناسب مدت زمان اقامت در کشور استرالیا متفاوت است.دانشگاه و سازمان های ارایه خدمات بیمه شما را از هزینه ها مطلع می سازد.

دانشجو می بایست برای مدت زمان تحصیل خود از شروع تا پایان بیمه خریداری کند و با این امکان هیچ گونه نگرانی نسبت به تمدید یا انقضای بیمه ی خود نخواهد داشت.

   تمدید بیمه :

 

 اگربیمه ی شما رو به اتمام است و قصد ماندن در استرالیا را دارید ملزم به تمدید بیمه میباشید.

معمولا سازمان های بیمه، دانشجویان را  جهت یاداوری تمدید بیمه مطلع می سازند اما  با این وجود دانشجو مسئول اگاهی از زمان تمدید ویزای خود می باشد. به محض اتمام بیمه دانشجو از خدمات بیمه محروم خواهد شد.

 موارد پوشش دهنده  توسط بیمه

 

 

بیمه دانشجویی بسیاری از هزینه های دارویی و مراقبت های درمانی را پوشش می دهد.همچنین هزینه های مربوط به داروهای تجویزی و رفت آمد آمبولانس را تحت پوشش قرار می دهد.بررسی جزییات مورد پوشش هر بیمه توسط دانشجو الزامی می باشد.

 

 مواردی که شامل بیمه نمی باشد

. 

هزینه های دندان پزشکی و چشم پزشکی معمولا تحت پوشش نمی باشند.

لازم به ذکر است که بیمه هیچ نوع خدمات و پوششی نسبت به بیماری های از پیش اتفاق افتاده مثل(بارداری یا بیماری های سابق) ندارد و تمامی هزینه های از این قبیل بر عهده دانشجو می باشد.