تحصیل در کانادا

English Language Colleges and Universities in Canada

مشاورین ما آماده هستند تا شما را در انتخاب موسسات زبان و دانشگاههای کانادا و اخذ پذیرش از آنها یاری رسانند. همچنین ما نمایندگی بسیاری از کالجها و دانشگاههای کانادایی که توسط وزارت علوم ایران تایید شده اند میباشیم.

 

Universities in Canada

We represent many colleges and universities in Canada, covering all fields of study. All our recommended institutions are approved by the Ministry of Higher Education (MoHE)...

List of Universities

Academic & Visa Requirements

In order to qualify to study in Canada, you must meet certain academic and visa requirements...

More Information

Living in Canada

Click here to find useful information about student life in Canada...

More information