هزینه های زندگی

 هزینهای زندگی و تحصیل در کانادا در مقایسه با دیگر کشورها کمتر میباشد. هزینه هر دانشگاه متفاوت میباشد. اگرچه دانشجویان بین المللی موظف به پرداخت مبلغ بیشتری برای هزینه های تحصیلی هستند ولی امکان اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاهها وجود دارد.

تحصیل در کانادا رایگان نبوده ولی قابل قبول است. این هزینه سالیانه بین 15000 هزار دلار تا 30.000 دلار میباشد. هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مانند ونکوور و تورنتو بیشتر میباشد.

 

 

Average Costs of Living per Week (CDN$)

State

Food

Household Operations

Personal Cosmetics

Transportation

Social Activities

Total Arrivals

Calgary

150

73.21

50

20.75

60

353 - 550

Edmonton

144

74.37

50

17.50

50

335 - 450

Montreal

145.35

50.21

50

19.25

60

324 - 400

Ottawa

150

66

50

18

50

334 - 450

Saskatchewan / Saskatoon

123.50

67

50

17.5

50

314 - 400

Toronto

152.75

75.17

50

20

70

368 - 500

Vancouver

159

62

50

17.5

50

338 - 450

Winnipeg

131

61.5

50

16.10

40

300 - 400

 

All the amounts are taken from a medium level pricing.

Source:
canadaimmigrants.com
http://www.studyincanada.com