مدارک مورد نیاز ویزا

 

مدارک لازم برای ویزا بستگی به مدت تحصیل و کشور شما دارد . ممکن است شما نیاز به

1-    ویزای موقت

2-    اجازه تحصیل

3-    برای دانشجویان کبک ( گواهی فرم کبک)

 

نوع ویزا بستگی به کشور ، رشته و مدت تحصیل شما دارد.

برنامه تحصیلی از یک تا شش ماه : اجازه تحصیلی ملزم نمیباشد.

برنامه تحصیلی بالاتر از 6 ماه :   اجازه تحصیلی ملزم میباشد.

  

اگر مدت زمان تحصیل شما بین یک تا شش ماه باشد و تمایل به ادامه تحصیل در رشته دیگری داشته باشید قبل از ورود به کشور کانادا ملزم به پر کردن فرم پذیرش و اخذ اجازه تحصیلی میباشید در غیر این صورت مجبور به ترک کشور و اخذ پذیرش و ویزا میباشید.

اخذ ویزای موقت بسته به کشور محل تولد دارد. همچنین برای اخذ اجازه تحصیل میتوانید به وب سایت مهاجرتی کانادا مراجعه فرمایید.